Albüm Adı: Gunef "Kalbin Işığı"
Albüm Yılı: 2011
Yapımcı: Ada Müzik
Prodüktör: Gülcan ALTAN
Satın Al

Gunef "Kalbin Işığı" "Spirit Of Circassian" Adiğece Dil Danışmanı:Huşt Emel Bezek
Abhazca Dil Danışmanı:Papahha Mahinur Tuna

Adige vatanının (Kafkafya’nın) güzelliğini,kültürünü,danslarını anlatan ve tüm dünyada yaşayan Çerkesler tarafından çok sevilen bir şarkıdır.

Adiğe  X(kh)eku
Kafkas Kuşhaşhov Şha Fijım
Vufediy yizıvıram
Kafkasiya vo vizışışım
Yinebceğukher vui tam

Adiğe Kheku,Adiğe Kheku
Vuzeresşıkhurer wored
Adiğe Cegu,Adiğe cegu
Vuikafşö çigur yeet.

Vuigubğoe vogur khekhuğapsevu
Lejeko apşem yelej
Çtsıfığer vui düvnay lhapsew
Kıbdetecığew wadej

Adiğe xeku,Adiğe xeku
........

 

Vuyipşaşe vo vui dexağe
Çelegum zireğepxuat
Kafkasia vo vui guxaxo
Yişutxuiy zerepfeuat

Adiğe xeku,Adiğe xeku
....

Türkçe Tercümesi

Adiğe Vatanı

Beyaz başlı yüce Kafkas Dağları
Bir Caddesine benzersin
Kafkasya senin ait olduğun
Arkadaşının omzu

Adiğe Vatanı,Adiğe Vatanı
Sen şarkı gibisin
Adiğe Düğünü,Adiğe Düğünü
Dansın toprağı kaldırır

Ovana gökyüzü imrenir
Çalışanın bilek gücüyle
İnsanlık dünyanın temeli
Seninle ayaklandı

Adiğe Vatanı,Adiğe Vatanı
....

Senin kızlarının güzelliği
Gençlerin kalplerini hoplatır
Kafkasyam senin bereketin
Gururunu hep dillendirir

Adiğe Vatanı,Adiğe Vatanı
......

Nart Mitolojisinde ışık ve güneş tanrıçası olarak geçen Adiyuf’un ölümünü anlatan ğıbze (ağıt) dir.Bir rivayete göre Adiyuf isimli genç kız sevdalısı tarafından kaçırılır, ormanda bir sülünün birdenbire havalanmasıyla at korkup şaha kalkar.Adiyuf attan düşer ve ölür.Bunun üzerine genç adam bir ğıbze (Ağıt) söyler.

ADİYUF

Mez atakher kıhelhanti,vor si Adiyuf
Şır çhelanti vusçeuç,vor si Adiyuf
Mezi çeğım vuçeslhanti,vor si Adiyuf
Xaç'e khuaçeme vusşxaşxın,vor si Adiyuf

Ya va voy,ya va voy,vor si Adiyuf
Xaç'e khuaçeme vusşxaşxın,vor si adiyuf

Çiğı çxapxem se vuslhanti,vor si Adiyuf
Kole bziwume vusşxaşxın,vor si Adiyuf
Şfö şuadeji se vusxıjinti,vor si Adiyuf
zekoşıbem saşf'oliç,vor si Adiyuf

Ya va voy,ya va voy,vor si Adiyuf
.....

Mez atakher kıhelhenti,vor si Adiyuf
Şır çhelenti vusçeuç,vor si Adiyuf
Te tadeji se vusxınti,vor si Adiyuf
Xıme xader beğu vomıuğ,vor si Adiyuf

Ya va voy,Ya va voy,vor si Adiyuf
Tıde guşemi vusxıjin,vor si Adiyuf

Türkçe Tercümesi

Adiyuf

Sülün uçuverdi,At şahlandı öldürdü
Ormana gömeyim desem
Yırtıcı hayvanlar seni yer

 

Ya va voy,....

 

Ağaç tepesine koysam
Yabani kuşlar seni yer
Ailene götürsem
Yabancı cenazeden hoşlanmazlar

Ya va voy,ya va voy....

Sülün uçuverdi
At sıçradı öldürdü
evimize götürsem
Yabancı cenazeden hoşlanmazlar

Nereye götüreyim ben seni
Nereye götüreyim ben seni....

Abhaz üretim ve eğitim şarkısı.Azamat ismindeki çiftçinin ailesini ve toprağı işleyerek nasıl bereketlendirdiklerini anlatan şarkıdır.

AZAMAT

Hay gidi Azamat
Yipxüs Lara Fatimat
Rıpha pşıza Salimat
Dara riçkun Yaramat

Ahayra Riraşa A Ha Hayra
Ahayra Marcakua A Ha Hayra

Rıhuçi pişza bahçaçı
Ahüsa haça rımhaçı
Amtsa yalvuar çagaçı
Yanıççaloyt rıxırçı

Ahayra Riraşa A Ha HAyra
........

Yara bziya çüağyup
Yeypş yiphüs rafşüayüp
Rıpha pşiza dıtsayup
Dara riçkun dırtsayup

Ahayra......
.........

 

AZAMAT'ın Tercümesi

Hay gidi Azamat
Onu  karısı Fatimat
Kızları Salımat
Oğulları Yaramat

Ahayra....

 

Güzel çocukları bahçede
Kadın erkek tarlada
Çapaları parlamakta
Yüzlerine vurmakta

Ahayra.....

Kendisi güzel çift sürüyor
Karısı güzel çapa yapıyor
Kızları güzel okuyor
Oğulları güzel okutuyor

Ahayra  ......

Anne sevgisini hem doğa tasvirleriyle hem de Kafkas coşkusuyla anlatan Adigece bir şarkıdır.

SİNANE

Tipsıkhoe siç ede uçme
Wui makhe aş khıeuçı
Çığı brabxem yapçaşşe
vo pşeçe kıse uşşaşe

Sinane Sinane dax
Duvnayer sfeveğedax
Nasıper vo kıseptığ
Düvnayer vo sfixepxığ

Vori vori vori ra
Vori vori vori ra
Sina Daxe
Sinane,sinane,sinane,sinane
Sinane Daxe
Sinane Gupsiy

Guçeğınığew vo pxelhim
Çtsıfığem sifevizençı
Dexağew vo vu gu yilhım
Düvnayer kheğeçeraçe

Sinane sinane dax
Düvanyer sifeveğedax
.........

 

Jüağome vo kıselhağo
Tigubğiy vo viselhağo
Vu jawı sıçet zepitow
Düvnayer kheğeçeraçe

Sinane,sinane dax
Düvnayer ......
...........

 

SİNANE'nin tercümesi

Deremizin sesini dinlediğimde
Seni oradan duyuyorum
Gür ormanların yaprakları
Adını bana fısıldıyor

Annem,annem güzel annem
Dünyamı güzelleştiriyorsun
Mutluluğu sen verdin
Dünyamı sen seçtin

Vori vori vorira
Güzel annem
Annem,annem...

Senin merhametin
Bana doğruyu gösteriyor
Senin içindeki güzellik
Dünyayı yeniliyor

Vori vori vorira...
.....

Yıldızlarda seni görüyorum
Ovamızda seni görüyorum
Hep senin gölgendeyim
Beni kolluyorsun

Adigece dans şarkısıdr.

TE WUKERE Sİ GUAGUE KHEĞEZEJ
Xeta kıveziuvağer
Şıwanım fede vu fijow
Xeta kıveziuvağer
Pxaçayim fede vupsiğow

Te wukere si guague kheğezej si guague
Te wıkuere si guague kheğezej si guague

Vunit nefir khağeşşi
Sıvephliy blanew vu şığiy
Nemiç sape yibğeşşime
Ceguriy serçe zeşiğo

Te wukere si guague kheğezej si guague
Te wıkuere si guague kheğezej si guague

Vui negu reveğezejiş
Tığeriy khovevehajı
Vuinut syaphlinı falhlew
Sıkıbdekhoçi ji zi harzew

Te wukere......

Kupme khağağe nefow
Neskurew vukhıkhelida
Vosirem fede vui çefew
Kısşexu vuko zepitow

Te wukere.....
.........

TE WUKERE Sİ GUAGUE KHEĞEZEJ'in Tercümesi

Kimdir sana söyleyen
Şıvan gibi beyaz olduğunu
Kimdir sana söyleyen
Fıçı gibi ince olduğunu

Nereye gidiyorsun güzelim geri dön
Nereye gidiyorsun güzelim geri dön

Gözlerin günü aydınlatır
Bakıyorum ceylan gibisin
Benden başkasıyla ilgilenirsen
Düğünde canımsıkılır

Nereye gidiyorsun......

Yüzünü çevirdiğin zaman
Güneş de kayboluyor
Gözlerini görebilmek için
Rüzgar olup dönüyorum etrafında

Nereye gidiyorsun....

Grupta çiçek gibi 
Parlıyorsun canımın içi
Yüzer gibi neşeyle
Sanıyorum hep gidiyorsun

Nereye gidiyorsun.....

 

Sürgün ğıbze (ağıt) sidir.1864 yılında gerçekleşen büyük Çerkes sürgün ve soykırımının simgesi olan ve İstanbul’a göçü anlatan ağıttır.

YİSTANBULAKO / YİSTANBUL ĞOGU

Ooooo Yistanbıl ğogu guşeri
Vo vui neşe khaşeti
si khaşenewu daxeri
Xekujim kiznas

Vooo Yistanbılım daşe miğoriy de
Yistanbılım daşe miğoriy de

Voo sikoş nahışe guşeri
Şigur kızeçeşeri
Şigur kızeçişavui
Pçeupem khı uşi

Vooo.......

Vo sişpxu nahışe guşeri
Zerişhats bariyneri
Dıdey sabiy bin mığoxer
Se kısçelhijejaşi

Vooo...

Adiğe Beyrak guşeri
Jıbğam kızereyhari
Didejxem ya xıbarheri
Xet fe kıfxuxinu

Vooo.....

YİSTANBULAKO / YİSTANBUL ĞOGU'nun Tercümesi

İstanbul yolu
Eğri büğrü
Güzel yarimi
Bıraktım yurdumda

Vooo İstanbul'a götürüyorlar bizi

Küçük erkek kardeşim
At arabasını hazırlar
At arabasını hazırlayıp
Kapı önüne getirir

Vooo İstanbul'a götürüyorlar bizi

Küçük kız kardeşimin
Güzel gür saçları
Masum küçük çocuklarımız
Peşim sıra geldiler

Vooo......

Adiğe Bayrağı
Rüzgarda dalgalanır
Vatanımın haberlerini
Kimler bize getirir

Vooo.......

Kahraman Salaman’ın cesaretini ve korkusuzluğunu anlatan Abhaz kahramanlık şarkısıdır.

SALAMAN XATSA

Aşijimtan zaşa dirşız
Aşibjandza zaşa yişazwız
Salaman xatsa aa

Şfüak yıtıtsız xık azihüan
Stzlak gutrısnı yavam gılaz
Salaman xatsa wa

Waa rad waa sarayda
Waa rad si warayda
Salaman xatsa waaa

Phüisk yılıxşaz acüyzıhüan
Amyüa xuasta yümyaxımtsız
Salaman xatsa waw

Atavadçüa jülar zırguaqwaz
Yeşa dışnı yıbnalakuaz
Waa dırximdzey waa

Yapsuwa kumju xtarparkeke
Çıxua yaçüa çırba çırbo
Salaman xatsa waa

Zıpsadgilaz zajüa kamşö
Anxayüjülar rıxidz tızgaz
salaman xatsa waa

Waa rad waa sarayda
..........

 

SALAMAN XATSA'nın tercümesi

Sabah kardeşini vurdular
Öğleyin intikamını aldı
Yiğit Salaman

Bir kurşun için 
Ağaç arkasına saklanmayan
Yiğit Salaman

Waa rad wasarayda...
....

Tanrıdan başkasından korkmayan
Bildiği yoldan şaşmayan
Yiğit Salaman

Kardeşini vurup kaçan
Beylere yatişip öcünü alan
Yiğit Salaman

Waa rad....
..........

Çerkeskası,sivri şapkası
Yağız atı süslü püslü
Yiğit Salaman

Adı yurdunda çağlayan
Köylülerin adını duyuran 
Yiğit Salaman

Abhazca aşk şarkısıdır.

SILAŞARA

Amyüa sızku xara sagaşam
Babaxiop wıy axitso
Amra ykıdu zındza ykaşüaşüam
Hahomiy wıy zkapxo

Baay sılaşara baay sıbleykuara
Babomiy siguadz yıtoo

Amyüa sıkup amra tsara
Aşüaxie sa ysçapxoyt
Xutsrak salop sımatsara
Sasaxi apş eylagoyt

Baay sılaşara baay sıbleykuara
Babomiy siguadz yıtoo

SILAŞARA'nın tercümesi

Çıktığım yol beni uzağa götürmez
O sana doğru geliyor
Gökteki güneş hiçbir zaman düşmez
O bizim için ışıyor

Gel ışığım,gel karagözlüm
Kalbimin içinde ki sensin

Yoldayım,yakıcı güneşin altında
Işınlar yüzüme vuruyor
Bir düşünce içindeyim tek başıma
Fırtınalar bana doğru geliyor

Gel ışığım,gel karagözlüm
Kalbimin içinde ki sensin

Rusya’da barış ödülü de almış Adigece bir şarkı.İyiliğin ve insan sevgisinin önemini anlatır.

GUM Yİ WORED

Gum yi fabe naxı fabe
Mi duvnayım ziy tiyemitiy
Anah çijew gur me abe
Ar tsıf bğagum yi sıhatiy

Woyra worira,woyra worira
Ar tsıf bğagum yi sıhatiy

Şfuleğınığer yinı xuma
Gum i mafşüiy tığew khepsi
Av şfuleğır çııe xuma
Gum yi mafşüiy zelhekuase

Woyra worira.....

 

Gur milplheme neri milplhe
Ğune yiep gum yi palhe
Gure gure lhağo xaxı
Ya şfülheğuiy zeepaxı

Woyra worira...

Zı gu khabzer nasıpıfşüe
Şfü kdexow ar beğaşe
Tsıfı nıbjir yilxes minmiy
Gur jı xuştep yeğaşemiy

Woyra worira...

Gune yiep gum yi şae
Av gum xeçme paçem xezi
Gur tevofe tsıfır şeeş
Amal yiow şümğevızı

Woyra worira....

 

GUM Yİ WORED'in Türkçe tercümesi

KALBİN ŞARKISI

Kalbin sıcaklığından daha sıcak
Bu dünyada bunun bir eşi yok
En uzağa kalp uzanır
O insan gönlünün saati geldiğinde

Woyra worira....

Sevgi büyük olursa
Kalp ateşi güneş gibi parlar
Ama sevgi soğuk olursa
Kalbin gücünün sınırı yoktur

Woyra worira...

Kalpten kalbe yol olur
Sevgiyi de paylaşırlar
Kalbi temiz olan şanslı olur
İyilik görür uzun ömürlü olur

Woyra worira...

İnsan ömrü bin yıl olsa
Kalp yaşlanmaz hiçbir zaman
Sınırsızdır kalbin sabrı
Ama kalp kırılırsa sakal düşer
Kalp çarparsa insan yaşar
Dikkat edin onu incitmeyin

Adiğece, Çerkesleri anlatan ve bütün halklara selam gönderen şarkıdır.

SİPSE Sİ ADİĞE

Sipse si Adiğe
Vusçığupşeştep si Adiğe
Xıme xeğegum sişipsovumi
Worepsew Adiğer worepsew

Düvnaye tizitetır mamırew
Mamırnuğem febanew
Tsıf lhepxer zegurıow
Teri tizegurıow

Wooorayda ray
Woooraydaraydaray...

Xekum şipsewure Adiğexer
Xıme xeğegume ya şipsowure Abxazıxer
Düvnayem tetekoağe Çerkesixer
Wuzinçew bere şereeh

Sipse si Adiğe
Vusçığupşeştep si Adiğe
Xıme xeğegum sişipsovumi
Worepsew Adiğer worepsew

Wooorayda ray
Woraydaraydaray..

 

BEN ADİĞEYİM

Ben Adiğeyim,canım Adiğem
Unutmayacağım seni
Başka ülkede yaşasam da
Yaşasın Adiğe Yaşasın

ünyamız barış içinde olsun
Hep barış için çalışsın
İnsanlar birbirini anlasın
Biz de birbirirmizi anlayalım

Anavatandaki Adiğeler
Başka ülkelerdeki Abhazlar
Dünyaya dağıtılmış Çerkesler
Sağlıkla çok yaşasınlar

Canım Adiğem
Unutmayacağım seni Adiğem
Başka ülkede yaşasamda
Yaşasın Adiğe Yaşasın

Söz,müzik:Gülcan Altan